6/1/2021, "Την χείρα σου την αψαμένη", Ύμνος Θεοφανείων