2/2/20201, Η δική μας Υπαπαντή, του π. Γρηγορίου Παπαθωμά