22/2/2021, Βεβαρημένων των οφθαλμών μου, Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου