16/3/2021, Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, Κυριακή Τυρινής