18/3/2021, Υπακοή χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς υπακοή; του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

 Υπακοή χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς υπακοή...Ὄχι ὑπακοὴ καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ ὁλότητα τῆς μιᾶς ὡς πληρότητα τῆς ἄλλης. Ἡ ὑπακοὴ μονάχη της δὲν εἶναι «ἀρετή»· εἶναι τυφλὴ ὑποταγὴ καὶ στὴν τὺφλα δὲν ὑπάρχει φῶς. Ὁ Eichmann γιὰ δικαιολογία του πρόβαλε τὴν ὑπακοή. Μόνο ἡ ἀγάπη στὸ Θεό, ποὺ εἶναι τὸ ἀπόλυτο ἀντικείμενο κάθε ἀγάπης, λυτρώνει τὴν ὑπακοὴ ἀπὸ τὴν τύφλα καὶ τὴν μεταμορφώνει σὲ χαρούμενη ἀποδοχὴ τοῦ μοναδικοῦ πράγματος ποὺ ἀξίζει νὰ ἀποδεχτοῦμε. Ὅμως ἡ ἀγάπη δίχως ὑπακοὴ στὸ Θεὸ εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου (Α΄ Ἰωάν. 2,16), εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἀπαιτεῖ ὁ Δὸν Ζουὰν καὶ ποὺ τελικὰ τὸν καταστρέφει. Μονάχα ἡ ὑπακοὴ στὸ Θεό, τὸ μόνο Κύριο τῆς Δημιουργίας, χαρίζει στὴν ἀγάπη τὴν ἀληθινή της κατεύθυνση, τὴν κάνει ἀγάπη σωστή.


Πηγή: π. Αλεξάνδρου Σμέμαν, "Για να ζήσει ο κόσμος" σ.124-125