27/3/2021, 200 χρόνια - Η Ελλάδα ξυπνάει, Φρέντ ο Φιλέλληνας