5/3/2021, Από την ελευθερία στην Αγάπη, Μητροπολίτης Αθανάσιος Γιέφτιτς(+)