Ιωάννης Καποδίστριας

 Ιωάννης Καποδίστριας


27 Σεπτεμβρίου 1831, γύρω στις 6.30 το πρωί, εμαρτύρησε υπέρ πίστεως και πατρίδος, ο μεγαλύτερος πολιτικός του 19ου αιώνος, όχι μόνο της πατρίδος μας αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Ο αοίδιμος Κυβερνήτης, ο πρώτος Κυβερνήτης της χώρας μας Ιωάννης Καποδίστριας. Σπουδαίος και μεγάλος, ένθεος, φιλόθεος, πατριώτης και φιλάνθρωπος. Φρόντισε ακόμη και τα δικαιώματα των δούλων της Αφρικής, κάτω από την σκιά του Μέττερνιχ και της Ιεράς Συμμαχίας στα συνέδρια του Λάμπεθ στην Αγγλία και του Άαχεν στη Γερμανία. Τότε που κανείς δεν μιλούσε γι' αυτούς, που οι Ευρωπαίοι τους ταλαιπωρούσαν και τους διαφέντευαν. Μίλησε εκείνος, το μέγα τέκνο της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Ήλθε στην πατρίδα μας, 6 Ιανουαρίου, των Θεοφανίων, 1828, και την βρήκε μέγα ερείπιον. Κι έκαμε αγώνες και κόπους και θυσίες. Ζούσε κι αυτός ως φτωχός. Πήγαιναν στα χωριά με τον υπασπιστή, κι ο κοσμάκης μπέρδευε τον υπασπιστή με τον Κυβερνήτη. Γιατί; Φορούσαν τα ίδια ρούχα.

Τα' δωσε όλα για την πίστη και το γένος, εθεμελίωσε το πρώτο ελληνικό κράτος και υπάρχει μέχρι σήμερα. Κι έβαλε το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο της Θρησκείας μαζί. Η Παιδεία πάει με την Ορθοδοξία μαζί. Και κυβέρνησε με βάση το δίκαιο των αοιδίμων βυζαντινών αυτοκρατόρων. Κυβέρνησε με βάση το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης, όπως ο Ιουστινιανός, ο ομώνυμος του Ιωάννης Βατάτζης, και οι υπόλοιποι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, τα τέκνα του αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου.

 Αλλά οι φοβεροί Αγγλογάλλοι και οι εδώ δικοί μας οι ανόητοι, τον οδήγησαν στομαρτύριο. Αφού τα έδωσε όλα, έδωσε και το άιμα του ο Ιωάννης στα 55 του χρόνια, στο άνθος της ηλικίας και της προσφοράς του για την πίστη και το γένος. ΤΟν έκλαψαν όλοι, εχθροί και φίλοι. Κι ο μεγάλος τραπεζίτης Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος, ο Ελβετός αυτός φιλέλλην, τί είπε; "Όποιος εφόνευσε τον Ιωάννη, εφόνευσε την Ελλάδα". Είχε αφήσει εκείνος το νεοπαγές κράτος στη Θεία Πρόνοια και στη γλυκοφιλούσα Παναγιά.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Άς έχουμε την ευχή του, και οι κυβερνήτες μας, και το έθνος μας, κι ο λαός μας, κι όλος ο κόσμος. Κι ας μη μας αφήνει.


Πηγή: π. Ανανίας Κουστένης (Λόγοι)