15/4/2021, 55 χρόνια προσκυνητής στο Άγιον Όρος, Μητροπολίτης Κάλλιστος Ware