17/4/2021, Τη Υπερμάχω (1930) - Σμυρνέϊκη Παράδοση