12/5/2021, Ο Σταυρός, η Ανάσταση, ο Άνθρωπος, του Δημήτρη Μαυρόπουλου