16/6/2021, Γέρων Ευμένιος Σαριδάκης (1931-1999), π. Σίμων