22/6/2021, Το Άγιον Πνεύμα μας συγκροτεί ως λαό του Θεού, Δημήτρης Μαυρόπουλος