24/7/2021, Η χαρά των Χριστιανών, Γέρων Μωϋσής Αγιορείτης