13/8/2021, Η Βασίλισσα των Αγράφων - Παναγία Πελεκητή