30/8/2021, Ορθοδοξία και Οικολογία - Δεν είσαι μόνος