10/9/2021, Αγία Θεοδώρα της Βάστα - Φωτεινά μονοπάτια