22/9/2021, Μνήμη Στρατηγού Νικηταρά (+25/9/1849+), του Σοφοκλή Δηματρακόπουλου