26/9/2021, Πάτμος, το ιερό νησί - Φωτεινά Μονοπάτια