14/10/2021, Η πόλη του Κοσμά του Ποιητού +14 Οκτώβρη+