21/10/2021, Ακρότητες στη θεολογία και στη ζωή, Γεώργιος Μαντζαρίδης