15/11/2021, Καππαδοκία: Η αρχαία κοιτίδα του Χριστιανισμού - Φωτεινά Μονοπάτια