6/11/2021, Ο άγιος Νεκτάριος ως πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος