Η Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας - Γιώργος Καραμπελιάς