14/1/2022, Ο Γέροντας Σωφρόνιος ως Αγιορείτης, Γέρων Μωϋσής Αγιορείτης