10/2/2022, Η Παναγίτσα και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, π. Ανανίας Κουστένης