1/2/2022, Η δική μας Υπαπαντή, Μητροπολίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς