17/2/2022, Μοναστήρια της Εύβοιας, Φωτεινά Μονοπάτια