28/2/2022, Ρόδου μοσκοβόλημα - Κωστής Παλαμάς, Ζαράνης Πέτρος