12/4/2022, "Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη", Φωτεινά Μονοπάτια