22/4/2022, Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα, π. Ανανίας κουστένης