23/4/2022, Η σιγή του Μεγάλου Σαββάτου, Δημήτρης Μαυρόπουλος