26/4/2022, Παιδική Πασχαλιά, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης