14/5/2022, Μνημόσυνο π. Ανανία Κουστένη (+15/5/2021+)