10/6/2022, Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο... με αποδείξεις! Γέρων Νίκων