7/6/2022, Αγιος Ευμένιος : Τα αγιασμένα βήματα του λεπρού που ανακηρύχθηκε άγιος