23/8/2022, Ρεμβασμός του Δεκαπενταύγουστου, π. Ανανίας Κουστένης