24/8/2022, Ο τάφος του Αγίου Κοσμά στο Κολικόντασι