8/8/2022, Η υγιής συνείδηση του παιδιού, του Δρ Campell Ross