22/9/2022, Η σωτηρία δεν είναι ατομική, π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος