19/10/2022, Ευαγγελιστής Λουκάς, ο δέσμιος της αγάπης