22/10/2022, Η αλήθεια της Πνευματικής ζωής , π. Φιλήμων