13/11/2022, Είναι μεγάλη τέχνη να αγαπάς & να φοβάσαι τον Θεό, Αγίου Νικολάου Αχρίδας

Είναι μεγάλη τέχνη να αγαπάς & να φοβάσαι τον Θεό


Είναι μεγάλη τέχνη, για έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, να ενώσει την αγάπη του για τον Θεό με τον φόβο για τον Θεό, τη θεοσέβεια. Πολλοί άγιοι Πατέρες, ,μιλώντας για αγάπη προς τον Θεό, αναφέρουν ταυτόχρονα τον φόβο του Θεού και αντιστρόφως. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του «Περί της τελείας αγάπης» αναφέρεται στις βασάνους και τα δεινά της κολάσεως. Γιατί; Διότι, χωρίς φόβο, μια μεγάλη αγάπη προς τον Θεό ολισθαίνει ανεπαίσθητα σε υπερηφάνεια και αντιστρόφως, χωρίς αγάπη, ένας μεγάλος φόβος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία.Πηγή: Αγίου Νικολάου Αχρίδας, "Ο Πρόλογος της Αχρίδας"