18/11/2022, Η προσευχή ενός Αγίου, Αγίου Παϊσίου

Η προσευχή ενός ΑγίουΚύριε ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστέ,
Μὴν ἐγκαταλείπεις τοὺς δούλους Σου, ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ἀγάπη Σου νὰ ἐνεργήσει καὶ νὰ τοὺς φέρει ὅλους κοντά Σου.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων Σου, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν καρκίνο.

Τῶν δούλων Σου, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ μικρὰ ἢ μεγάλα νοσήματα.

Τῶν δούλων Σου, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ σωματικὲς ἀναπηρίες.

Τῶν δούλων Σου, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ψυχικὲς ἀναπηρίες.

Μνήσθητι τῶν ἀρχόντων καὶ βοήθησέ τους νὰ κυβερνοῦν χριστιανικά.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν παιδιῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ προβληματικὲς οἰκογένειες,
τῶν προβληματικῶν οἰκογενειῶν καὶ τῶν διαζευγμένων.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ὀρφανῶν ὅλου τοῦ κόσμου, ὅλων τῶν πονεμένων καὶ τῶν ἀδικημένων στὴ ζωή, ὅσων ἔχουν χάσει τοὺς συζύγους τους.

Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν φυλακισμένων, τῶν ἀναρχικῶν, τῶν ναρκομανῶν, τῶν φονέων, τῶν κακοποιῶν, τῶν κλεφτῶν, φώτισε καὶ βοήθησέ τους νὰ διορθωθοῦν.
Μνήσθητι ὅλων τῶν ξενιτεμένων. Ὅλων ὅσων ταξιδεύουν στὴ θάλασσα, στὴ ξηρά, στὸν ἀέρα καὶ φύλαξέ τους.

Μνήσθητι τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν πατέρων (κληρικῶν) τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν.
Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, ἀνδρικῶν καὶ γυναικείων, τῶν γερόντων καὶ τῶν γεροντισσῶν καὶ ὅλων τῶν ἀδελφοτήτων καὶ τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων Σου ποὺ εἶναι σὲ καιρὸ πολέμου.

Ὅσων καταδιώκονται στὰ βουνὰ καὶ στοὺς κάμπους.

Ὅσων εἶναι σὰν κυνηγημένα πουλάκια.

Μνήσθητι τῶν δούλων Σου, ποὺ ἄφησαν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς δουλειές τους καὶ ταλαιπωροῦνται.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν φτωχῶν, ἀστέγων καὶ προσφύγων.

Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν ἐθνῶν, νὰ τὰ ἔχεις στὴν ἀγκαλιά σου, νὰ τὰ σκεπάζεις μὲ τὴν ἁγία Σου Σκέπη, νὰ τὰ φυλάγεις ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο. Καὶ τὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα μέρα καὶ νύκτα νὰ τὴν ἔχεις στὴν ἀγκαλιά σου, νὰ τὴν σκεπάζεις μὲ τὴν ἁγία Σου Σκέπη, νὰ τὴν φυλάγεις ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ταλαιπωρημένων ἐγκαταλελειμμένων, ἀδικημένων, δοκιμασμένων οἰκογενειῶν καὶ δῶσε πλούσια τὰ ἐλέη σου σ’ αὐτές.

Μνήσθητι τῶν δούλων σου, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ προβλήματα πάσης φύσεως.

Μνήσθητι ὅσων βρίσκονται σὲ ἀπόγνωση, βοήθησε καὶ γαλήνευσέ τους.

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων Σου ποὺ ζήτησαν τὶς προσευχές μας.

Μνήσθητι καὶ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς.

 

 

 

Πηγή: Άγιος Παϊσιος, agiazoni.gr