12/12/2022, Βραζιλία: Επισκευάζοντας... τον Ιησού Χριστό