29/12/2022, Το θεολογικό νόημα της εικόνας των Χριστουγέννων