31/12/2022, Εσείς είστε φίλοι μου. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά