20/1/2023, Πές μας, σε ποιο βαθμό τελειότητας έφθασες; Μακαρίου του Αιγυπτίου

 

Πές μας σε ποιο βαθμό τελειότητας έφθασες;


Μετά το σημείο του Σταυρού, ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο η χάρη, ώστε ειρηνεύει όλα τα μέλη και την καρδιά, και η ψυχή από την πολύ χαρά αισθάνεται σαν άκακο παιδί, και δεν κατακρίνει πλέον ο αδελφός ούτε ειδωλολάτρη, ούτε Ιουδαίο, ούτε αμαρτωλό, ούτε κοσμικό. Αλλ’ ο εσωτερικός άνθρωπος τους βλέπει όλους με καθαρό μάτι, χαίρεται για όλο τον κόσμο, και θέλει να προσκυνά και να αγαπά όλους, και τους ειδωλολάτρες και τους Ιουδαίους. Σε άλλη στιγμή, σαν υιός βασιλιά, έχει τόσο θάρρος στον Υιό του Θεού, σα να είναι πατέρας του, και ανοίγονται σ’ αυτόν πόρτες, μ’ ένα λόγο δηλαδή, από εκατό τόπους προχωρεί σε άλλους εκατό τόπους, και πλουτίζει, και όσο πλουτίζει του φανερώνονται πάλι άλλα καινούρια και θαυμαστά πράγματα, και του εμπιστεύονται, σα να ήταν υιός και κληρονόμος, πράγματα που δεν είναι δυνατό να λεχθούν από την ανθρώπινη φύση, ή να εκφρασθούν με το στόμα και τη γλώσσα. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός. ΑμήνΠηγή: Φιλοκαλία, Μακάριος ο Αιγύπτιος