2/2/2023, Η Υπαπαντή του Χριστού, του π. Ανανία Κουστένη

 Η Υπαπαντή του Χριστού


Σαράντα μέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού μας, την κατά σάρκα Γέννηση Του από την Παναγία και εκ Πνεύματος Αγίου, ήλθε η Κυρία Θεοτόκος μαζί με τον Ιωσήφ και με το Θείον Βρέφος στην Ιερουσαλήμ. Για να Σαραντίσουν. Για Σαραντισμόν. Να παρουσιάσουν το Θείον Βρέφος στον Κύριο, και να του το αφιερώσουν. Έτσι όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Και πήγαν και δώρα, τα δώρα των φτωχών, ένα ζευγάρι τρυγόνια και δύο νεοσσούς περιστερών. Οι πλούσιοι πήγαιναν κι έναν αμνό για την θυσία.

Εκεί στην Ιερουσαλήμ ήταν ένας δίκαιος και ευλαβής άνδρας. Ο Συμεών. Μεγάλη μορφή και ψυχή. Είχε πάρει από το "Άγιο Πνεύμα υπόσχεση πώς δεν θα πεθάνει, πριν ιδεί τον Χριστό τού Κυρίου. Το παιδίον Ιησούς. και την ήμερα εκείνη, πού πήγαν στην άγια πόλη ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, πού πήγαν το παιδίον, παρακινούμενος άπ' το Πνεύμα το Άγιον, ήλθε κι εκείνος εις το ιερό. Στον ναό. Και τού πρόσφερε η Κυρία Θεοτόκος τον Ιησούν Χριστό, πού εκείνη στην αγκάλη της κρατούσε, τον αγκαλοφορούμενο Κύριο, και Τον έδωσε στην αγκάλη του Συμεών. Κι έτσι η Παλαιά Διαθήκη παρέδωσε στην Καινή Διαθήκη τον Χριστό. Ο Νόμος παρέδωσε στη Χάρη. Η σκιά παρέδωσε στην αλήθεια. Κι ο χειμώνας παρέδωκε στην άνοιξη. στην αιωνία άνοιξη, πού 'ναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό και του είπε: «Νυν απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα.» Τώρα απόλυσε με. Να πάω στην άλλη ζωή, να πω και στους εκεί ότι ήλθες. Ο πρώτος πού πήγε στον "Άδη και είπε πώς ήλθε ο Λυτρωτής ήταν ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος. και μετά ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως γνωρίζομε. Γι' αυτό και ο Άγιος Συμεών έχει μεγάλη παρρησία στον Κύριο. και προανήγγειλε και στην Παναγία το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού μας. "Ήταν και προφήτης. και υστέρα, την επόμενη μέρα, παρεδόθη στον Χριστό μας. Στον Κύριο. Γιατί ο Χριστός, όταν Τον πήρε ο Συμεών στα χέρια του, τι έκανε; Ενώ ο Συμεών ευλόγησε την Μαριάμ και τον Ιωσήφ, ο Χριστός τι έκανε; Ευλόγησε τον Συμεών. «Και χείρας του Συμεών», λέει ο Άγιος Ρωμανός, «εύλογή-σας ως έπρεπε.» Γιατί «το έλαττον», ο Συμεών, «υπό του κρείττονος», πού 'ν' ο Χριστός, «ευλογείται.» Κι έχει μεγάλη παρρησία ο Άγιος Συμεών. Είναι μεγάλη η εορτή της Υπαπαντής. Πολύ μεγάλη. Τρισμεγάλη. Την αγαπούσε και την τιμούσε ιδιαίτερα κι ο μέγας αυτοκράτωρ Ιουστινιανός. Κι έκαμαν αγρυπνία εκείνη την ημέρα το βράδυ, στον ναό των Βλαχερνών.


Πηγή: π. Ανανίας Κουστένης, www.zoiforos.gr