18/3/2023, Η Σταυρική μεταμόρφωση του ανθρώπου, π. Σπυρίδων Βασιλάκος